31-03-2020
Navigace
Veřejná sbírka projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK

Veřejná sbírka projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK
Veřejná sbírka na projekt DPK je schválena Krajským úřadem Královéhradeckého kraje od 1. 11. 2015 na dobu neurčitou – viz. OSVĚDČENÍ. Níže jsou popsány způsoby, jak nás můžete v rámci veřejné sbírky podpořit.
V případě, že byste chtěli využít možnost odpočtu z daňového základu (v případě daru), nebo si podporu zahrnout do nákladů Vaší firmy (při sponzoringu) pak prosím nejdříve kontaktujte Ladislava Kratinu, který s&n